Politycy nie zabijajcie polskich mediów

09.07.2024 11:00 0 WGC / Miasto Tczew

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W Tczewie będą kontrole

fot. UM Tczew

Władze Tczewa informują o planowanych kontrolach właścicieli nieruchomości. Kogo dotyczą?

Kontrola ma dotyczyć właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy w III kwartale br. W związku z tym władze miasta przypominają:

art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez (…)przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej(…).

art. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje:

  • posiadanie umów, o których mowa w ust. 1;

  • zgodność postanowień umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;

  • dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.

Szczegóły w wykazie podmiotów, które są wpisane do RDR na terenie Tczewa.

Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z nami za pośrednictwem strony facebookowej i mailowo: [email protected]. Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...