20.11.2023 11:58 0 MS/Starogard Gdański

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Centrum Pomocy Dzieciom przeprowadziły szkolenie na temat bezpieczeństwa dzieci

pixabay

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wspólnie z Centrum Pomocy Dzieciom przeprowadziły szkolenie na temat bezpieczeństwa oraz pomocy dzieciom. Przedstawiono zasady zabezpieczenia dzieci przed wszelkimi rodzajami krzywdzenia.

Pracownicy starogardzkich szkół i przedszkoli otrzymali szkolenie z zasad zabezpieczania dzieci przed przejawami krzywdzenia, zaniedbania i wykorzystywania dzieci. Przedstawiono zasady, które pomagają w tworzeniu bezpiecznych i przyjaznych środowisk we wszystkich instytucjach działających na rzecz dzieci. Każda placówka, która przyjmuje standardy ochrony dzieci daje tym samym gwarancję, że wprowadza procedury, które pozwalają sprawnie reagować w przypadku, gdy występują obawy o dobro dziecka. Dba też o to, aby nie nastąpiło ryzyko skrzywdzenia.

Koordynator Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim, pani Aurelia Jankowska przypomina, że w lutym 2024 roku w życie wchodzą przepisy nakładające na wszystkie organizacje, w których czasowo przebywają dzieci, wdrożenie czterech podstawowych zasad ochrony dzieci. Standardy te mają za zadanie nie tylko chronić dzieci przed krzywdzeniem, ale także pomóc planować bezpieczne relacji w kontakcie między opiekunem a nieletnim wychowankiem placówki.

Podkreślmy, że zasady te dotyczą wszystkich pracowników w danej szkole, czy przedszkolu. Chodzi o to, aby cały personel był w stanie poprawnie ocenić sytuację i zareagować w sytuacji, gdy zauważą symptomy krzywdzenia dzieci.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...