19.07.2021 14:03 0 MW

Nie mogą mieć szamb, zyskają kanalizację

Fot. UM w Starogardzie Gd.

Mieszkańcy ulic Kruczej, Gołebiej i Pawiej na koniec roku zostaną przyłączeni do nowo wybudowanej kanalizacji. 14 lipca umowa pomiędzy Januszem Stankowiakiem, prezydentem Starogardu Gdańskiego, a wykonawcą firmą Ars z Kolnika została podpisana.

To już ostatni etap budowy kanalizacji sanitarnej w Starogardzie Gdańskim.

Prezydent Starogardu Gdańskiego wraz właścicielem firmy Ars Arkadiuszem Stubbą podpisał umowę na wykonanie ostatnich 600 metrów sieci w obrębie ulic Kruczej, Gołębiej i Pawiej. Inwestycja ma się zakończyć w październiku tego roku. Będzie kosztować ponad pół miliona złotych.

Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Gołębiej, Kruczej i Pawiej jest możliwa dzięki rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański” - podaje Magdalena Dalecka, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta. — Inwestycja o wartości ponad 13 mln zł, na które miasto uzyskało dofinansowanie unijne na poziomie ok. 50 %, była realizowana w 2020 r. Po wyłonieniu wszystkich wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw dla tego zadania, Miastu udało się wygenerować oszczędności, które pozwoliły na jego rozszerzenie.

Prace rozpoczniemy niezwłocznie. Na realizację umowy mamy 90 dni od daty podpisania umowy. Postaramy się prowadzić je tak, aby utrudnienia w ruch związane z wykopami był jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców – powiedział właściciel firmy.

Jak przyznają urzędnicy budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze ulic Gołębiej, Kruczej i Pawiej zapewni mieszkańcom właściwy odbiór ścieków. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na tych terenach ze względu na ich położenie nie przewiduje się stosowania szamb bezodpływowych, a odprowadzanie ścieków dopuszczalne jest wyłącznie do istniejących lub nowo projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej.

W ramach prac tego zadania wchodzi budowa ok. 600 m. odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 180 m. odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz budowa przepompowni ścieków wraz z zasilaniem w ulicy Kruczej. Inwestycja jest realizowana w w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...