31.12.2020 15:24 0 raz/gniew.pl

Rok 2021 Rokiem Zamku Gniewskiego – od upadku do świetności

źródło: gniew.pl

Na sesji 30 grudnia, Rada Miejska w Gniewie podjęła uchwałę o ogłoszeniu roku 2021 Rokiem Zamku Gniewskiego – od upadku do świetności. To nawiązanie do tegorocznych obchodów 100 rocznicy wybuchu wielkiego pożaru gniewskiej warowni.

Zamek jest najokazalszym zabytkiem Gniewu, pamiętającym najdawniejsze i najświetniejsze czasy miasta. Zbudowany został na przełomie XIII i XIV wieku, pełniąc rolę domu krzyżackich komturów. W czasach polskich zamek był siedzibą starostów, w tym najsłynniejszego z nich - Jana Sobieskiego. W XIX wieku obiekt wielokrotnie przebudowywano. Ostatecznie spłonął w wielkim pożarze w 1921 roku. W roku 2021 mijać będzie 100 lat od wydarzeń tamtych dni. Doszczętne zniszczenie zabytku zainicjowało jego wielką odbudowę, co miało miejsce w latach 90-tych XX wieku. Prace przy odrestaurowaniu i zagospodarowaniu turystycznym Wzgórza Zamkowego zakończyły się w 1997 roku i sprawiły, że twierdza stała się głównym ośrodkiem krzewienia tradycji historycznej w Polsce. W lipcu 2010 roku zamek został sprzedany przez władze gminne prywatnej spółce Polmlek, a już w 2011 roku rozpoczęto realizację projektów, mających na celu stworzenie z zamku międzynarodowego ośrodka turystycznego i kulturalnego. W minionym dziesięcioleciu Wzgórze Zamkowe przeszło niewyobrażalną przemianę, stając się nowoczesnym kompleksem hotelowo-restaruracyjno-rekreacyjnym.

W 100 rocznicę wybuchu wielkiego pożaru gniewskiej warowni, chcemy podkreślić istotną rolę zamku w budowaniu lokalnej tożsamości, tradycji, historii. Celem jest również upowszechnienie wiedzy o ludziach i wydarzeniach, którzy uczestniczyli w zamkowej drodze od upadku do jego świetności. Stwórzmy przestrzeń do spotkań i wspomnień o wielkiej odbudowie gniewskiej twierdzy, której byliśmy świadkiem, a z dobrodziejstw której korzystamy po dziś dzień.

Realizacja uchwały wymaga wspólnej pracy wielu osób, organizacji i instytucji. W sposób szczególny w proces ten należy włączyć szkoły i nauczycieli, Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Gniewie oraz inne instytucje i organizacje działające w sferze kultury i edukacji. Dlatego gorąco zachęcamy wszystkie podmioty, które planują organizację tegorocznych wydarzeń do podejmowania działań, mających na celu upamiętnienie 100 rocznicy wybuchu wielkiego pożaru gniewskiej warowni oraz jego powrotu do świetności.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ KOCIEWIE24