Politycy nie zabijajcie polskich mediów

18.06.2024 17:00 0 WGC

Rodziny pomocowe pilnie poszukiwane. Apel PCPR w Tczewie

fot. Redakcja. PCPR w Tczewie poszukuje rodzin pomocowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie poszukuje rodzin pomocowych dla dzieci z pieczy zastępczej. Kto może zostać rodziną pomocową?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie pilnie poszukuje rodzin pomocowych dla dzieci z pieczy zastępczej w wieku od 3 do 9 lat w lipcu i sierpniu.

Podaruj dziecku czas – apeluje PCPR.

Jak informuje instytucja, rodziną pomocową może być rodzina niezawodowa, rodzina zawodowa, prowadząca rodzinny dom dziecka.

Rodziny zastępcze

Przypomnijmy, rodzina zastępcza niezawodowa składa się z krewnych niebędących wstępnymi lub rodzeństwem dziecka bądź osób niebędących spokrewnionymi z dzieckiem, które przyjmują do opieki maksymalnie trójkę dzieci. Rodzina zawodowa to taka rodzina zastępcza, z którą starosta zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. Jeżeli umowę zawierają małżonkowie, to jeden z nich, wskazany w umowie, otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne, rezygnując tym samym z pracy zawodowej. Czas trwania umowy to minimum 4 lata.

Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z nami za pośrednictwem strony facebookowej i mailowo: [email protected]. Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...