Politycy nie zabijajcie polskich mediów

18.06.2024 18:00 0 WGC / Powiat Tczewski

Wiadukt drogowy na ul. 30 stycznia w Tczewie będzie wyremontowany

fot. Redakcja. Wiadukt w ciągu ul. 30 stycznia będzie remontowany

Władze powiatu tczewskiego podpisały umowę z Zakładem Specjalistycznych Robót Budowlanych IKOMONT Zbigniew Przybecki z Janikowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie”.

17 czerwca, starosta tczewski Mirosław Augustyn oraz wicestarosta Andrzej Flisik podpisali umowę, która zakłada remont wiaduktu nad linią kolejową PKP na ul. 30 Stycznia w Tczewie.

Wymaga natychmiastowego remontu

Wiadukt o długości 35,5 m, posadowiony na dwóch filarach słupowych, został wybudowany w 1949 roku. Aktualnie znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga natychmiastowego remontu. Roboty budowlane będą polegały m.in. na:

 • remoncie ścian oporowych,

 • remoncie umocnień skarpy,

 • remoncie nawierzchni na dojazdach do obiektu,

 • wymianie nawierzchni jezdni oraz izolacji na obiekcie wraz z oczyszczeniem i naprawą odsłoniętej płyty pomostowej,

 • remoncie nawierzchni chodników w obrębie wiaduktu,

 • remoncie balustrady,

 • remoncie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji żelbetowej,

 • oczyszczeniu i powierzchniowej naprawie betonowych części filarów wraz z oczyszczeniem i powierzchniową naprawą ław,

 • odtworzeniu elementów wyposażenia – raperów – punktów pomiarowych w celu umożliwienia w celu monitoringu konstrukcji,

 • remoncie odcinka wodociągu,

 • pracach utrzymaniowych i porządkowych powierzchni podmostowej – regulacja sieci trakcyjnej,

 • robotach porządkowych związanych z poprawą ogólnej estetyki wiaduktu oraz terenu przy obiekcie, w szczególności wegetacji roślin.

Remont będzie kosztował 3,7 mln zł i został dofinansowany w ramach 8. edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Starostwo Powiatowe w Tczewie wkrótce przekaże informacje o utrudnieniach w ruchu, które będą się pojawiały w związku z remontem.

Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z nami za pośrednictwem strony facebookowej i mailowo: [email protected]. Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...