27.05.2024 14:00 0 WGC / Gmina Tczew

Będzie nowa kładka dla pieszych w Tczewskich Łąkach

źródło: Mapy Google / screen

Za ponad 450 tys. złotych będzie wykonana nowa kładka dla pieszych w Tczewskich Łąkach. Umowę na jej wykonanie wójt gminy Tczew, Krzysztof Augustyniak, zawarł z firmą OPTEM z Gdańska. Termin wykonania tego zamówienia wyznaczony został na 18 listopada 2024 roku.

Kładka ma połączyć istniejące chodniki wzdłuż ul. Szkolnej i ul. Motławskiej w Tczewskich Łąkach.

Zakres prac obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze, ziemne, drogowe - w obrębie chodnika dla pieszych, mostowe; wykonanie podpór wraz z posadowieniem, montaż przęsła, wykonanie pokładu / nawierzchni na obiekcie, montaż balustrad, wykonanie murka oporowego, zasypek inżynierskich, dowiązanie nawierzchni chodnika istniejącego do kładki — podają władze gminy Tczew.

Częściowa rozbiórka

Obiekt ma przeprowadzać ruch pieszy nad rzeką Motławą. Urząd Gminy Tczew dodaje, że do dowiązania nowego obiektu do istniejącej ścieżki pieszej konieczne będzie częściowe rozebranie i przełożenie istniejącej nawierzchni chodnika oraz usunięcie kolidujących ogrodzeń. Kładka została zaprojektowana w formie przęsła stalowego opartego na podporach żelbetowych, posadowionych pośrednio, dostosowanych do istniejącego przebiegu rury gazowej. Zabezpieczenie ruchu na obiekcie przewidziano z balustrad stalowych.

Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z nami za pośrednictwem strony facebookowej i mailowo: [email protected]. Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...