26.02.2023 20:46 0 MW

Uwaga! Prezydent podpisał zmiany w kodeksie pracy. Praca zdalna, dłuższe urlopy i wiele innych

Fot. Pixabay.pl

Zgodnie z przewidywaniami Andrzej Duda, prezydent RP podpisał nowelizację kodeksu pracy. Propozycje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w których są m.in. zmiany dotyczące w pracy dla konkurencji, zwiększaniu liczby dni urlopu macierzyńskiego oraz regulacji pracy zdalnej. Zobaczcie sami, czy których z tych przepisów Was dotyczy. A może czekaliście na któryś z nich?

Już wiosną wejdą zmiany w kodeksie pracy. I tak:

  • Praca zdalna. Ta będzie mogła być wykonywana okazjonalnie, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Pracownik będzie mógł wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o przejście tymczasowo na taki tryb. Ponadto pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, opiekunom, którzy zajmują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Nowe przepisy mówią o tym, że pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi materiałów i narzędzi, w tym urządzeń technicznych, do wykonywania pracy zdalnej. Sposób pokrywania kosztów firma określi w przepisach wewnętrznych, które z kolei powinny być uzgodnione ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.

  • Dodatkowy bezpłatny urlop opiekuńczy zostanie przyznany pracownikowi, który musi zaopiekować się dzieckiem lub innym członkiem rodziny (np. rodzicem, mężem lub żoną). Ma on zostać udzielony na wniosek pracownika i trwać maksymalnie pięć dni w ciągu roku.

  • Urlop rodzicielski. Ten również zostanie wydłużony o 9 tygodni. Oznacza to, że w przypadku urodzenia jednego dziecka rodzicowi będzie przysługiwało nie 32 a 41 tygodni, w przypadku porodu mnogiego z 43 zamiast 34 tygodni.

  • Umowa na okres próbny. Pracownik, który wykonywał pracę co najmniej pół roku (w tym na podstawie umowy na okres próbny), będzie miał prawo do wystąpienia o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy. Pracodawca będzie miał miesiąc na pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem.

  • Zmianie ulegnie również wysokość zasiłku macierzyńskiego. Zgodnie z przepisami unijnymi ma zostać wprowadzony **70-procentowego zasiłku za cały okres trwania urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców.

  • Dodatkowe przerwy od pracy. Przerwa na kawę, dodatkowa? Płatna? Tak, to kolejna zmiana, która zostaje wprowadzona, które będą wliczane do czasu pracy. Przypomnijmy, że obecnie dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, a pracownik ma prawo do co najmniej 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy.

  • Równoległe zatrudnienie. Brak specjalistów na rynku i przepis, który ogranicza wolność świadczenia pracy dla dwóch podmiotów, czyli o zakazie pracy np. dla konkurencji. To się zmienia. Pracownik będzie mógł pracować jednocześnie dla innego pracodawcy i ten nie będzie mógł mu tego zakazać. Ponadto pracodawca, który z tego powodu będzie niekorzystnie traktował pracownika, będzie poddawany karze.

Zmiany wejdą w życie 7 kwietnia. I jak Wam się podobają?


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...