16.05.2022 13:20 0 MW

Działaj lokalnie i złóż wniosek o dofinansowanie

Fot. Fundacja Pokolenia

Tworzysz trzyosobową grupę lub jesteś organizacją pozarządową z powiatu tczewskiego? To możesz starać się o dofinansowanie na kwotę nawet 6000 zł. Ruszył nabór wniosków w ramach konkursu "Działaj lokalnie" organizowany przez Fundację Pokolenie.

W ubiegłym roku dofinansowaliśmy 13 inicjatyw na łączną kwotę 61.500zł, a pośród pomysłów znalazły się m.in.: inicjatywa Klubu Młodzieżowego z Pelplina, która zaowocowała warsztatami teatralnymi i spektaklem w konwencji czarnego teatru, grupa Dzicy Przyrodnicy, która zaprosiła dzieci wraz z rodzicami na warsztaty przyrodnicze, czy grupa Centrum Muzycznie Aktywnych z Gniewu, która po warsztatach nagrała płytę z własnymi utworami- mówi Artur Rajkowski, prezes Fundacji Pokolenie.

W tym roku organizatorzy konkursu przewidują przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które: – zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;

– wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;

– mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, – przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

– będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

– będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,

– w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” dotyczą wsparcia organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Wnioski o dofinansowanie można składać drogą elektroniczną do 13 czerwca za pośrednictwem strony: www.system.dzialajlokalnie.pl/.

Regulamin konkursu znajduje się na: www.fundacjapokolenia.pl.

Katalog projektów w ramach DL jest bardzo szeroki. Zatem do dzieła! Liczymy na Waszą pomysłowość- zachęca do udziału prezes fundacji.

Wszystkie informacje techniczne, merytoryczne będzie można zdo9byc podczas spotkań w: 17.05 - Morzeszczyn o godz. 18.30 w Bibliotece,

18.05 - Subkowy o godz. 15 w Domu Kultury,

19.05 - Pelplin o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury, 23.05 - Gniew o godz. 16.00 w Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych-Gniew,

24.05 - Tczew o godz. 17.00 w Fundacji Pokolenia (dodatkowo: transmisja on-line spotkania),

02.06 - LUBISZEWO o godz. 17.00 w Świetlicy wiejskiej

Polecamy możliwość konsultacji indywidualnych. Bardzo lubimy podpowiadać przy planowaniu projektów i wypełnianiu wniosków, a bardzo nie lubimy ich odrzucać np. z powodów jakichś błahych uchybień formalnych, więc tym bardziej zapraszamy do kontaktu! – zachęca koordynator z Fundacji Pokolenia, Małgorzata Peplińska.

Ośrodek Działaj Lokalnie w Tczewie – Fundacja Pokolenia biuro: ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew tel. 58 352 45 46, mail: [email protected] FB: facebook.com/fundacja.pokolenia

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Pokolenia, przy wsparciu finansowym Gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin i Miasta Tczewa oraz Banku Spółdzielczego w Tczewie.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ KOCIEWIE24