22.10.2021 12:33 0 MW/ starogard.pl

Od nowego roku zmienią się ceny opłat za wywóz śmieci

Fot. mat.pras.

Od 1 stycznia 2022 roku za śmieci zapłacimy więcej. Wzrost liczby odpadów, zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za utylizację śmieci oraz galopująca inflacja to bezpośrednie przyczyny podwyżek za ich odbiór. Ceny za wywóz śmieci w Starogardzie Gdańskim nie były zmieniane od stycznia 2020 roku.

Wydział Ochrony Środowiska, który organizuje i nadzoruje starogardzki system odpadów komunalnych nie ma żadnych prawnych narzędzi, aby weryfikować ilość osób zamieszkujących w konkretnych mieszkaniach czy domach jednorodzinnych. Wszystko oparte jest na deklaracji poszczególnych mieszkańców, od których zależy prawdziwość podanych informacji.

Niebagatelnym czynnikiem jest też galopująca inflacja, która również ma wpływ na koszty działania systemu. Gdyby zaniechać zaktualizowania cen wywozu i utylizacji śmieci to do 2023 roku w kasie miasta zabrakłoby około 6 milionów złotych. Podjęta decyzja choć trudna i niepopularna, podyktowana została troską o nasze wspólne dobro jakim jest rozwój Starogardu Gdańskiego – dodaje prezydent Janusz Stankowiak.

Jakie będą obowiązywać stawki?

Podstawą naliczenia opłaty będzie powierzchnia mieszkania lub domu z podziałem na nieruchomości zamieszkałe lub niezamieszkałe. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie będzie obowiązywała stawka podstawowa za śmieci segregowane oraz stawka podwyższona w przypadku nie wywiązywania się z obowiązku segregacji.

Cennik za odpady komunalne obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku:

Odpady segregowane z nieruchomości zamieszkałych:

– 47 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej do 40 m2

– 74 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej przekraczającej 40 m2, jednak nie większej niż 80 m2.

– 79 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

Opłaty z nieruchomości zamieszkałych w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów:

– 94 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej do 40 m2

– 148 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej przekraczającej 40 m2, jednak nie większej niż 80 m2.

– 158 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

Odpady z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i są zbierane w sposób selektywny:

– 12 zł za pojemnik o pojemności 120 l;

– 24 zł za pojemnik o pojemności 240 l;

– 36 zł za pojemnik o pojemności 360 l;

– 110 zł za pojemnik o pojemności 1100 l;

– 700 zł za pojemnik o pojemności 7000 l;

– 800 zł za pojemnik o pojemności 8000 l;

– 1000 zł za pojemnik o pojemności 10000 l.

Odpady z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i nie są one zbierane w sposób selektywny:

– 36 zł za pojemnik o pojemności 120 l;

– 72 zł za pojemnik o pojemności 240 l;

– 108 zł za pojemnik o pojemności 360 l;

– 330 zł za pojemnik o pojemności 1100 l;

– 2100 zł za pojemnik o pojemności 7000 l;

– 2400 zł za pojemnik o pojemności 8000 l;

– 3000 zł za pojemnik o pojemności 10000 l.

Nowe deklaracje

Od 2 stycznia do 10 lutego 2022 roku wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą zobowiązani do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Można je będzie składać w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18 w Urzędzie Miasta przy ul. Gdańskiej 6 (w Biurze Obsługi Klienta – pokój 01) lub w formie elektronicznej na platformie ePUAP złożone jako pismo ogólne do urzędu.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ KOCIEWIE24