21.01.2021 16:45 0 NW/metropoliagdansk.pl

Eksperci apelują do posłów w sprawie ustawy metropolitalnej

Źródło:gdansk.pl

Od wielu lat pomorscy samorządowcy zrzeszeni w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk- Gdynia-Sopot wspólnym głosem mówią, że wprowadzenie w życiu ustawy metropolitalnej to „konkretne korzyści dla mieszkańców”. Do posłów w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim zaapelowało 31 autorytetów.

Wybitnie eksperci, szefowie wszystkich najważniejszych polskich jednostek badawczych ds. Rozwoju regionalnego, współautorzy i konsultanci strategii rozwoju kraju oraz rektorzy trójmiejskich uczelni – łącznie 31 autorytetów zaapelowało do posłów, by ci poparli wdrożenie reformy, która przełoży się na dobrobyt mieszkańców Pomorza i położy kres istniejącym od lat lukom w polskim ustawodawstwie.

Popieramy inicjatywę utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim i apelujemy o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy uchwalonym przez Senat RP. Wierzymy, że niemal jednogłośne uchwalenie przez Senat RP projektu ustawy o związku metropolitalnym dla Pomorza jest oznaką nowego podejścia. Apelujemy o podobne – ponad wszelkimi podziałami politycznymi – poparcie projektu ustawy w Sejmie RP - czytamy w liście.

Naukowcy podpisani pod listem podkreślają, że doświadczenie 30 lat polskiego samorządu pokazuje, że polskie miasta i otaczające je gminy mają wielki potencjał, ale do rozwoju potrzebują ustawowych narzędzi współpracy.

Mimo ewidentnego sukcesu Polski, dochody mieszkańców polskich miast są wciąż trzy- lub czterokrotnie niższe, niż mieszkańców wielkich miast Francji, Anglii czy Niemiec. (…) Brak właściwej, ustrojowej podstawy prawnej dla rozwoju wielkich miast był poważnym hamulcem w rozwoju polskich metropolii – przede wszystkim tych policentrycznych: górnośląskiej oraz trójmiejskiej. Wiemy już, że możliwości tworzenia porozumień oraz związków komunalnych nie wystarczą. Przy chronicznym niedofinansowaniu samorządów w Polsce oczekiwania, że z napiętego budżetu zostaną wyasygnowane znaczące środki na współpracę w ramach aglomeracji czy metropolii okazały się złudne.

Jak czytamy na stronie metropoliagdansk.pl, badania OECD wskazują, że utrzymywanie przestarzałych rozwiązań prawnych na obszarach wielkich miast automatycznie osłabia potencjał gospodarczy o polityczny państw, w których te metropolie funkcjonują. Duże miasta mogą generować rozwój gospodarczy w otoczeniu nawet do 200-300 kilometrów.

Jeśli uwolnimy energię polskich metropolii, przyspieszą one rozwój innych gmin. Nauka nie ma co do tego wątpliwości. Jak również co do tego, że tylko silne metropolie są w stanie zapewnić Polsce trwały rozwój gospodarczy. (…) Polska stanowi unikalny przykład kraju, w którym to bierność kolejnych rządów i parlamentów zatrzymuje rozwój wielkich miast. (…) Uchylenie się od działania w tej sprawie przez kolejną kadencję byłoby de facto działaniem na szkodę naszego kraju, zaś przyzwolenie na od dawna oczekiwaną zmianę – pozytywnym sygnałem – mówią eksperci.

Pomorscy samorządowcy zrzeszeni w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot od wielu lat mówią wspólnym głosem, że wprowadzenie w życie ustawy metropolitalnej to konkretne korzyści dla mieszkańców.

Związek metropolitalny to wspólne realizowanie takich zadań jak planowanie inwestycji, zapewnienie połączeń autobusowych i kolejowych oraz promocja miast i gmin jako jednego organizmu.

Jak pokazują wszystkie badania tam, gdzie została utworzona struktura metropolitalna lepiej zorganizowany jest transport publiczny, połączenia na podstawie jednego biletu są sprawniejsze i szybsze, łatwiej dbać o klimat i czyste powietrze, koordynować planowanie przestrzenne, współpracować przy realizacji inwestycji, wspólnie planować przebieg dróg oraz rozwój zrównoważonej mobilności – czytamy na stronie metropoliagdansk.pl.

Więcej informacji na temat ustawy metropolitalnej uzyskać można zaglądając na stronę metropoliagdansk.pl.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ KOCIEWIE24