14.01.2021 09:30 2 raz

Pomorskie sołectwa mogą ubiegać się do dofinansowania

źródło: FB/Mieczysław Struk

W ramach akcji Aktywne Sołectwa Pomorskie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie mogą otrzymać dotacje w wysokości 10 tys. zł. Jak podkreślają władze pomorskiego samorządu, środki można przeznaczyć na modernizację świetlicy wiejskiej, budowę boiska, siłowni pod chmurką lub miejsca integracji mieszkańców np. wiaty.

To już czwarta edycja Aktywnego Sołectwa Pomorskiego, które co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Wnioski należy składać do 15 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Dzięki środkom dostępnym poprzez Aktywne Sołectwo Pomorskie wsie w regionie wzbogacają się o place zabaw, boiska, sceny plenerowe czy drewniane wiaty. W ten sposób m.in. zmodernizowano ogrzewanie w budynku dla Koła Gospodyń Wiejskich, zrewitalizowany został zespół parkowo-dworski czy wybudowano studnię głębinową zapewniającą wodę do podlewania boiska dla lokalnej drużyny piłkarskiej – opisuja przedstawiciele województwa pomorskiego.

Wśród kryteriów, którymi powinny się cechować zgłaszane projekty, są nieodpłatny wkład pracy własnej mieszkańców, integracja społeczności lokalnej i poprawa jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo publiczne. Komisja oceniająca wnioski będzie zwracała uwagę także na wpływ przedsięwzięcia na jakość środowiska, jego wymiar edukacyjny oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

To ważne, by wypełniony wniosek złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2021 roku – podkreśla Krzysztof Pałkowski, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP. – Liczy się data wpływu do urzędu, a nie stempla pocztowego.

Wnioski oceni specjalny zespół powołany przez marszałka województwa pomorskiego. O przyznaniu dotacji zadecyduje Sejmik Województwa Pomorskiego w maju 2021 roku.

Informacji w zakresie Aktywnego Sołectwa Pomorskiego udziela Departament Środowiska i Rolnictwa pod numerem (58) 32 68 324/635.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ KOCIEWIE24