07.01.2021 14:18 0 raz/gniew.pl

Dzienny Dom Senior Plus w Gniewie. Ruszyła rekrutacja uczestników

źródło: gniew.pl

Ruszyła rekrutacja do Dziennego Domu "Senior+" w Gniewie. Jego uczestnikami mogą zostać osoby w wieku powyżej 60 lat, nieaktywne zawodowo, mieszkańcy gminy Gniew, które pragną integracji oraz więzi społecznych. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w siedzibie M-GOPS w Gniewie do 18 stycznia br.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, pod numerem telefonu (58) 535 22 17 wew. 34, 35.

Główne cele i założenia projektu:

Utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia przygotowane będzie na 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Uwzględniać będzie miedzy innymi usługi takie jak:

— socjalne (jeden gorący posiłek)

— edukacyjne

— kulturalno-oświatowe

— aktywność ruchowa

— sportowo-rekreacyjne

— aktywizujące społecznie (wolontariat międzypokoleniowy)

— terapia zajęciowa

— realizujące indywidualne plany wsparcia

Prowadzenie placówki będzie polegać przede wszystkim na realizacji głównych celów poprzez:

— walkę z samotnością, z poczuciem bezużyteczności oraz bezradności,

— organizację czasu podopiecznym,

— zapewnieniu zaspokojenia podstawowych potrzeb,

— pomoc w załatwianiu spraw dnia codziennego

— aktywizacji zarówno pod względem fizycznym, umysłowym jak i kulturalnym

Rezultaty związane będą przede wszystkim z polepszeniem samopoczucia podopiecznych, z wzbudzeniem w nich poczucia użyteczności i samorealizacji, poprawieniem jakości życia i aktywności. Efektem działania będzie zapewnienie zaspokojenia potrzeb 20 uczestników poprzez ww. usługi.

Rodzaje prowadzonych zajęć dla uczestników:

Prelekcja multimedialna o tematyce podróżniczej, zajęcia z wykorzystaniem komputera, zajęcia kulinarne, zajęcia dotyczące profilaktyki zdrowotnej, zajęcia rehabilitacyjne (usprawniające), zajęcia z elementami ergoterapii, arteterapii, ćwiczenia umysłu, trening pamięci, rozwijanie zainteresowań, codzienny przegląd prasy, celebrowanie uroczystości, codzienna opieka nad uczestnikami.

Organizowanie spotkań dla seniorów:

Spotkania międzypokoleniowe udział w życiu kulturalnym, udział w zabawach tanecznych, pikniki, spotkania dotyczące bezpieczeństwa seniorów, działania na rzecz społeczności lokalnej.

Zapewnienie wyżywienia:

Wszyscy uczestnicy mają zagwarantowany jeden ciepły posiłek dziennie


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ KOCIEWIE24