27.11.2020 17:10 4 NW/CBŚP

CBŚP: Oszuści udzielali pożyczek, przez które pokrzywdzeni tracili swoje nieruchomości

Fot.CBŚP

Policjanci Centralnego Biura Śledczego zatrzymali jedenastu podejrzanych w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która udzielała wysoko oprocentowanych i krótkoterminowych pożyczek i przejmowali nieruchomości stanowiące zabezpieczenie spłaty tych pożyczek. Łącznie w śledztwie nadzorowanym przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Gdańsku występuje 13 podejrzanych.

Policjanci z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej. Podejrzane osoby miały udzielać krótkoterminowych pożyczek, które były wysoko oprocentowane.

Funkcjonariusze CBŚP ustalili, że w umowach dotyczących pożyczek znajdował się zapis o przywłaszczeniu nieruchomości. Osoby, które znajdowały się w trudnej sytuacji materialnej podpisując dokumenty często traciły dorobek swojego życia.

Pierwsze działania w tej sprawie podjęto w lutym 2019 roku. W rezultacie zatrzymano 5 osób. Zarzuty postawiono im w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, a na poczet przyszłych kar zabezpieczono od podejrzanych mienie o łącznej wartości około 1,5 mln zł. Kolejne działania pozwoliły na zatrzymanie 6 osób i zabezpieczenie istotnej dokumentacji.

Obecnie sprawa jest wyjaśniana przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, gdzie doprowadzono zatrzymanych. W prokuraturze przedstawiono im zarzuty dotyczące wyzysku kontrahenta (lichwa) i oszustw, dodatkowo 4 osobom zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Decyzją sądu 3 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.

Według ustaleń śledczych grupa mogła działać w latach 2010 - 2015 na terenie niemal całego kraju. W tym czasie mogli oszukać wiele osób, przejmując od nich 44 nieruchomości, o łącznej wartości kilkunastu mln zł. Z ustaleń policjantów wynikało, że osoby będące w bardzo trudnej sytuacji życiowej, które wcześniej zaciągnęły pożyczki w instytucjach finansowych, a nie mogły ich spłacić, wpadały w macki zorganizowanej grupy przestępczej – czytamy na stronie CBŚP.

Poszkodowani ogłoszenia, w których proponowano wysokie pożyczki gotówkowe znajdowali w prasie i w internecie. Udzielane były one przez instytucje finansowe, ale przez osoby prywatne.

Jak informuje CBŚP wysokość pożyczek wahała się między kilkudziesięcioma tysiącami a kilkuset tysiącami złotych. Na spłatę dłużnicy mieli od kilku miesięcy do roku. Warto podkreślić, że wartość zastawionej nieruchomości kilkukrotnie przekraczała wartość niespłacanej pożyczki.

Z ustaleń śledczych wynika również, że czasem kwota rzeczywiście wypłaconej pożyczki była niższa niż ta wskazana w akcie notarialnym. Często też po podpisaniu umowy okazywało się, że pokrzywdzeni zobowiązani są pokryć zatajone przed nimi prowizje pożyczek w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Umowy konstruowane były w ten sposób, iż w przypadku braku spłaty pożyczki pożyczkodawca kierował sprawę do sądu o przejęcie nieruchomości, która stanowiła zabezpieczenie spłaty. Oczywiście klauzula taka umieszczona była w umowie pożyczki - podaje CBŚP.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ KOCIEWIE24