01.09.2020 10:30 0 raz

Powstał program inwestycyjny dla miejscowości gminy Tczew

fot. UG Tczew

Z inicjatywy Klubu Radnych Niezależnych we współpracy z wójt gminy Tczew Magdaleną Forc-Cherek powstał program inwestycyjny. Ma on na celu harmonijny rozwój miejscowości w zgodzie z potrzebami mieszkańców.

Jak wyjaśniają gminni urzędnicy, w ramach programu mogą być realizowane zadania dotyczące, m.in. modernizacji dróg gruntowych, projektowania, budowa oraz modernizacja chodników zlokalizowanych na terenach gminnych, budowy nowych punktów oświetlenia, wyposażenia placów zabaw, czy remonty i doposażenie świetlic wiejskich.

Przystąpienie do programu jest dobrowolne i nieobowiązkowe. W przypadku przystąpienia do "Programu" sołectwo musi zabezpieczyć w Funduszu Sołeckim swoisty wkład własny. To minimum 10 zł na każdego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały w miejscowości. Gmina zaś dołoży wielokrotność tej kwoty. Oczywiście, wyłącznie w przypadku przystąpienia do akcji – dodają.

Wszyscy, którzy mają pomysł jak zmienić swoje najbliższe otoczenie, mogą składać wnioski bezpośrednio do Rady Sołeckiej (wzór wniosku w załączniku). Wystarczą podpisy 5 mieszkańców wsi. O tym, czy sołectwo chce uczestniczyć w programie, które zadania są priorytetowe i jakie środki z Funduszu Sołeckiego przeznaczyć na ich realizację, zdecydują mieszkańcy podczas Zebrania Wiejskiego.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ KOCIEWIE24