Politycy nie zabijajcie polskich mediów

29.06.2024 12:00 0 WGC / Miasto Tczew

Strategia rozwoju tczewskiego sportu. Prace rozpoczęte

fot. UM Tczew / Spotkanie z organizacjami zajmującymi się sportem

Miasto zdecydowało się opracować „Strategię rozwoju sportu Miasta Tczewa do roku 2030”, spośród 3 ofert na realizację tego zadania wybrano Pracownię Realizacji Badań Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Tczewski sport dysponuje ogromnym potencjałem – nasze miasto wychowało wielu znakomitych sportowców, funkcjonują w nim także kluby z różnorakich dyscyplin. Świadomi, że jest to kapitał jakiego nie można zmarnować, zdecydowaliśmy się opracować „Strategię rozwoju sportu Miasta Tczewa do roku 2030” – tłumaczą władze miasta.

Pierwsze spotkanie robocze odbyło się 27 czerwca w sali obrad Rady Miejskiej. Uczestniczył w nim prezydent Tczewa Łukasz Brządkowski wraz z wiceprezydentką ds. społecznych Joanną Grabowską, prezesem TCSiR Piotrem Wojciechowskim, a przede wszystkim z przedstawicielami 20 klubów sportowych i organizacji pozarządowych. Obecny był także kierownik projektu dr Dobrosław Mańkowski z Zakładu Socjologii Sportu i Zdrowia Instytutu Socjologii UG. Przedstawił on plan prac kierowanego przez siebie zespołu:

  • Przeprowadzenie badania diagnozującego obecny stan tczewskiego sportu, ze szczególnym uwzględnieniem sportu juniorskiego oraz określeniem potencjału dyscyplin sportowych, które powinny być priorytetowe dla Miasta Tczewa.

  • Stworzenie optymalnego programu działalności sportowej dla Miasta Tczewa, uwzględniającego obecnie posiadane zasoby, infrastrukturę sportową, wielkość miasta i jego demografię, wysokość budżetu oraz wskazanie koniecznych zmian w celu realizacji i dalszego rozwoju sportu i kultury fizycznej.

  • Określenie głównych partnerów do realizacji programu działalności sportowej Miasta Tczewa oraz jego głównych beneficjentów.

  • Opracowanie programu monitorowania strategii wraz z planowanymi wskaźnikami oceny realizacji strategii i miarami efektywności.

  • Opracowanie planu rzeczowo-finansowego realizacji zasobów strategii.

Na podstawie powyższych działań powstanie projekt Strategii Rozwoju Sportu Miasta Tczewa do roku 2030, a także zorganizowane zostaną analityczne warsztaty z udziałem przedstawicieli organizacji sportowych, ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych interesariuszy. Termin zakończenia realizacji projektu to 30 września bieżącego roku.

Dziękuję uczestnikom spotkania za obecność i deklarację współpracy. Wierzę, że razem opracujemy kompleksowy plan rozwoju tczewskiego sportu, z którego skorzystają wszystkie zainteresowane strony, z naszymi sportowcami na czele – powiedział prezydent Łukasz Brządkowski.

Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z nami za pośrednictwem strony facebookowej i mailowo: [email protected]. Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...