23.02.2024 13:00 0 TS

Elektrownia jądrowa w Choczewie. Szykują się do badań geologicznych. Zabezpieczą teren przed niewybuchami

źródło: PEJ (wizualizacja)

W nadmorskiej gminie Choczewo trwa przygotowywanie terenu pod pogłębione badania geologiczne. Ma to związek z planowaną w tym miejscu budową elektrowni jądrowej. Zanim zaczną się badania teren zostanie zabezpieczony pod kątem obecności ewentualnych niewybuchów.

W miejscu, w którym powstanie pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa, czyli w lokalizacji 'Lubiatowo-Kopalino' - jak poinformowała spółka - realizowane są bardziej szczegółowe badania pod kątem obecności ewentualnych niewybuchów, na przykład z okresu II wojny światowej. Kolejnym etapem będzie karczowanie terenu.

Zanim rozpoczną się pogłębione badania geologiczne, teren ten będzie musiał być zbadany do głębokości 6 metrów pod kątem obecności ewentualnych niewybuchów. Ba-dania te przebiegają pod nadzorem archeologicznym i przyrodniczym. Ponadto w naj-bliższym czasie na terenie przeznaczonym pod pogłębione badania geologiczne rozpocznie się karczowanie - informuje zespół biura prasowego Polskich Elektrowni Jądrowych.

Za badania terenowe, które rozpoczną się wiosną 2024, odpowiada partner spółki PEJ - amerykańska firma Bechtel.

Wiedza z zakresu geologii pozyskana na tym etapie posłuży również do wypracowania określonych rozwiązań projektowych w związku z trwającą realizacją umowy na prace inżynieryjne Polskich Elektrowni Jądrowych z konsorcjum firm Westinghouse i Bechtel - wyjaśniają w spółce PEJ.

Zmiany w Zarządzie spółki Polskie Elektrownie Jądrowe

Tymczasem spółka poinformowała, że z dniem 22 lutego 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki PEJ powołało Leszka Juchniewicza na członka zarządu i powierzyło mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu.

Dr Leszek Juchniewicz był wieloletnim wykładowcą i pracownikiem banków komercyjnych. W latach 1994-1997 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 1997 r. do 2007 r. był Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Wielokrotnie był powoływany do organów nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym jako Przewodniczący Rady Giełdy Papierów Wartościowych czy Przewodniczący Rady Nadzorczej Petrochemii Płock S.A. W latach 2013-2021 był Doradcą Prezydenta Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, w tym m.in. Głównym Ekonomistą - czytamy w komunikacie.

Ponadto dotychczasowi członkowie zarządu z dniem 22 lutego 2024 r. przestali pełnić swoje funkcje.

Według aktualnych planów elektrownia jądrowa ma powstać w lokalizacji 'Lubiatowo-Kopalino'. Zgodnie z harmonogramem budowa elektrowni ma rozpocząć się w 2026 roku. Do 2033 roku ma powstać w Polsce pierwszy blok elektrowni jądrowej w oparciu o amerykańską technologię reaktorów AP1000.

Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z naszą redakcją za pośrednictwem strony facebookowej, strony na X i mailowo: [email protected]. Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.


Czytaj również:

Komentarze

W trakcie ciszy wyborczej dodawanie i przeglądanie komentarzy jest zablokowane.