19.05.2023 18:29 0 MW

Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych na wiejską potańcówkę. Program rusza już 22 maja

Fot. MW

Pamiętacie potańcówki wiejskie? Nie! To nic straconego, bo pokolenie, które je pamięta na pewno Wam je przypomni. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie potańcówek wiejskich. O środki mogą wystąpić: Ochotnicze Straże Pożarne oraz Koła Gospodyń Wiejskich, samorządowe jednostki kultury oraz organizacje pozarządowe. Dofinansowanie wyniesie 10 tys. zł.

Instytut uznaje ogromną wartość muzyki i tańca polskiej wsi jako części dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Poprzez ogłoszony program Potańcówki Wiejskie, Instytut zamierza wzmacniać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. W ten sposób Instytut chce pokazać, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów. Celem Programu Potańcówki Wiejskie jest również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi- tak uzasadnia swój pomysł Instytut.

Podmioty, które wystąpią o dofinansowanie, otrzymają je na poziomie 100 proc., jednak kwota ta nie przekroczy 10 tys. zł.

Fot. Mat. Pras.

Kto otrzyma dofinansowanie?

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są:

– koła gospodyń wiejskich,

– ochotnicze straże pożarne,

– organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej),

– samorządowe instytucje kultury.

Potańcówka? Ale jaka?

Dofinansowanie otrzymaja organizacje, które będą mieli za zadanie zbliżyć do siebie lokalne społeczności, dla których osią jest kultura ludowa. Ponadto inicjatorzy akcji chcą zachować repertuar muzyki ludowej.

Dlatego warunkiem uczestnictwa w programie jest nawiązanie kontaktu z lokalnymi wykonawcami muzyki - na Kociewiu będzie to muzyka Kociewską, lokalną nasza, najważniejsze, żeby odnosiła się do miejca potańcowki. Inaczej czym bardziej swojsko, miejscowo, gwarowo i na dodatek ludowych strojach, tym lepiej.

Co możemy policzyć sobie w kosztach organizacji zabawy? Tego dowiecie się w załączniku nr 1 w Regulaminie Programu.

Czas start. Wnioski nalezy zgłosić w terminie od 22 maja do 16 czerwca.

Ogłoszenie wyników programu planowane jest na koniec lipca. Natomiast potańcówki mają ruszyć od sierpnia do października 2023 r.

A jak z formalnościami?

Wnioski do Programu składane są wyłącznie elektroniczne za pomocą generatora wniosków Witkac.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, przy czym w ramach jednego wniosku można ubiegać się o dofinansowanie organizacji więcej niż jednej potańcówki, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej kwoty dofinansowania tj. do 10 000 zł- napisali pomysłodawcy.

Jestem ciekawa jaka będzie frekwencja na wiejskich zabawach? A może macie propozycje lokalnej play listy?


Czytaj również:

Komentarze

W trakcie ciszy wyborczej dodawanie i przeglądanie komentarzy jest zablokowane.